Välkommen till Locales – Fastighetskonsulten som med långsiktighet, kunskap och engagemang hjälper fastighetsägare och hyresgäster med uthyrning av kommersiella ytor inom kontor, industri, lager och logistik.
Locales erbjuder det mindre företagets personliga service med tillgång till kompetens, nätverk och resurser även hos väl etablerade samarbetspartners.

Locales är också verksam som rådgivare/fastighetsmäklare vid såväl bolags- som fastighetsöverlåtelser på transaktionssidan.